+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Այլ  

Արծաթյա զարդեր

  • Լոտի համար 14924
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 344,212 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 344,212 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 30-11-2023 12:10 / 11-12-2023 12:10
  • Աճուրդ: 13
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը «Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի մաքսային պահեստ
Վարույթն իրականացնող Երևան քաղաքի պետական բյուջեի օգտին բռնագանձումների բաժին
Մետաղի տեսակ Արծաթ
Կշիռ (գր) 1,625.243
Հարգ 925

Հինգ հատ շղթա՝  135.428 գր․:

Վեց հատ թևնոց՝ 55.250գր․:

Մեկ հատ վզնոց՝ 2.677գր., բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ:

Քսանչորս հատ թևնոց՝ 80.506 գր.,բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, երկու հատ սպիտակ քարերը՝ սադափներ:

Քսանինը հատ մատանի՝ 66.072 գր․:

Վաթսուն հատ մատանի՝ 163.506 գր., բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, երկու հատ սպիտակ գնդաձև քարերը՝ պոլիմերանման նյութ, երկու հատ սպիտակ տափակ քարերը՝ սադափներ, երեք հատ սև տափակ քարերը՝ բնական ագաթներ, առկա սև գույնի ծածկույթները՝ պոլիմերանման նյութ, առկա մեկ հատ կապույտ քարը՝ ամորֆ ապակի, մեկ հատ մանուշակագուն քարը՝ շպինել:

Երեք հավաքածու / մատանի, մեկ զույգ ականջօղեր/ և կախազարդ` քարերով՝ 24.191գր, առկա բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, առկա չորս հատ կապույտ քարերը՝ ամորֆ ապակի:

Հինգ հավաքածու /մատանի, մեկ զույգ ականջօղեր/ ՝ 28.122գր, բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, առկա քսանմեկ հատ սև քարերը՝ մորիոններ, իննսուն հատ կապույտ և մանուշակագույն քարերը՝ ապակիներ:

Մեկ հավաքածու /մեկ զույգ ականջօղեր և կախազարդ քարերով/՝ 6.143 գր․, բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ:

Քսանյոթ զույգ ականջօղեր՝ 49.065գր․: 

Տաս զույգ ականջօղեր՝ 67.071 գր.,  բազմաթիվ անգույն քարերը՝ ֆիանիտներ:

Երեսուն զույգ ականջօղեր՝ 65.814գր., բազմաթիվ սև, դեղին և սպիտակ ծածկույթներով /պոլիմերանման նյութ/, առկա դեղին, կապույտ, վարդագույն քարերը՝ ապակիներ, կանաչ քարերը՝ շպինելներ:

Վեց զույգ ականջօղեր՝ 13.831 գր., չորս անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, առկա չորս սպիտակ քարերը՝ սադափներ, չորս կանաչ քարերը՝ ագաթներ:

Տասնութ հատ կախազարդ՝ 19.948 գր., տասներկու սպիտակ քարերով՝ սադափներ, առկա վեց կանաչը՝ ագաթներ:

Մեկ հատ կախազարդ՝ 1.400 գր․:

Երեք խուրձ զարդեր՝ քարերով և առանց քարերի՝ 831.476 գր․, բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը՝ ֆիանիտներ, սև և կանաչ քարերը՝ ագաթներ, սպիտակները՝ սադափներ, երկնագույն քարերը՝ օպալներ, կապույտ, դեղին, վարդագույն քարերը՝ ապակիներ, մանուշակագույն քարերը՝ շպինելներ, առկա տարբեր գույնի ծածկույթները՝ պոլիմերանման նյութ։ 

Տասնմեկ հատ ականջօղեր քարերով՝ 12.652 գր․, առկա բազմաթիվ անգույն թափանցիկ քարերը ՝ ֆիանիտներ, մեկ հատ կանաչ քարը՝ ագաթ, մեկ հատ կանաչ և մեկ հատ մանուշակագույն թափանցիկ քարերը՝ շպինելներ, մեկ սև ծածկույթ՝ պոլիմերանման նյութ։

Երեք հատ ականջօղ՝ 2.091 գր․։  

Վաճառվում են մեկ ամբողջական լոտով:

 Գույքերը գտնվում են մաքսային հսկողության ներքո, ապրանքը գնելուց հետո կարող է բաց թողնվել միայն օրենքով սահմանված կարգով՝ գնորդի կողմից մաքսային համապատասխան ձևակերպումները և անհրաժեշտ վճարումները կատարելուց հետո: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 30-11-2023 12:10

Ավարտը: 11-12-2023 12:10

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 17,211 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 345,212 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438