+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Գյուղտեխնիկա  

Անվավոր տրակտոր Տ-150 Կ

  • Լոտի համար 1257
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,074,752 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,074,752 դրամ
  • Սկիզբը: 08-02-2023 14:00
  • Աճուրդ: 34
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը գ. Գեղամասար

1985թ. արտադրության, տեխն. անձնագրի համարը՝ Բ017940, գույնը՝ երկնագույն, գտնվում է աշխատանքային վիճակում, նստատեղերի վրայի պաստառները և դռների ապակիների ռետինե շրջանակները՝ մաշված, դիմացի անիվները՝ հանված, պահեստավորված, թափքի վրա առկա են ժանգոտված, կոռոզիայի ենթարկված և վնասված հատվածներ, անվադողերը՝ կիսամաշ, հիմնական ագրեգատները, ընթացքային մասերը և հանգույցները ունեն շահագործողական մաշվածություն և դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438