+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահողի 1/4 բաժնեմասը, Նոր-Կյանք

  • Լոտի համար 1062
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 53,696 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 53,696 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 01-06-2023 16:30 / 12-06-2023 16:30
  • Աճուրդ: 126
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Վեդու տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Արարատ
Համայնք Նոր Կյանք
Հասցե գ․ Նոր-Կյանք
Մակերես (քմ) 1080
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 0172838
Կադաստրային ծածկագիրը 071-118-004

4320քմ ընդհանուր մակերեսով վարելահողի 1/4 բաժնեմաս, ջրովի, ունի ոռոգման համակարգ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Թարմացնել

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 01-06-2023 16:30

Ավարտը: 12-06-2023 16:30

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 2,685 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 54,196 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438