+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահողի 1/4 բաժնեմասը, Կուրթան

  • Լոտի համար 99
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 2,906 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 2,906 դրամ
  • Սկիզբը: 08-12-2021 16:34
  • Աճուրդ: 91
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Ստեփանավան-Տաշիր տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Լոռի
Համայնք Կուրթան
Մակերես (քմ) 45
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 512270
Կադաստրային ծածկագիրը 06-057-11-058

180քմ ընդհանուր մակերեսով վարելահողի 1/4 բաժնեմասը՝ 45քմ, անջրդի: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438