+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Անշարժ գույք   Շինություններ  

Ավտոտնակ, Աբովյան

  • Լոտի համար 5417
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 4,125,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 4,125,000 դրամ
  • Աճուրդ: 1
  • Կասեցման պատճառը: Կատարողական վարույթը կարճվել է:
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Աբովյանի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Կոտայք
Համայնք Աբովյան
Հասցե Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 1 միկրոշրջան, թիվ 8/327 ավտոտնակ
Մակերես (քմ) 46.8
Հարկայնություն 1
Սեփականության վկայականի N 13072013-07-0019
Կադաստրային ծածկագիրը 07-002-0086-0228

Պատերը՝ քարե, միջհարկային ծածկը՝ երկաթբետոնյա սալեր, տանիքը՝ թեք մետաղական թիթեղներ, դարպասը՝ մետաղյա, հատակը՝ բետոնապատված, պատերը՝ մասամբ բետոնե երեսվաղ, ունի էլ. հոսանք: Վարձակալության իրավունքով, բնակավայրերի նշանակության, բնակելի կառուցապատման հողամաս՝ 50.37քմ: Հողամասն ամբողությամբ ծանրաբեռնված է շինությամբ, չի հաշվարկվել և չի ներառվել անշարժ գույքի շուկայական արժեքում:


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438